Všetko pre tvoje oči
všetko pre tvoje oči,
keď iskierka do nich skočí,
keď lúče slnka
odrazia sa..

.. a vlnka
smiechu v mojej dlani
rozprší sa prísahami,
ktoré budem vkladať
do prázdnych miest
v mojom srdci

keď malé dievča von vyskočí
a malované srdce na papieri
rozhorí sa smiechom viery

keď sa stretnú naše dlane
keď z toho už nič nezostane
keď zablúdim a nájdem cestu
keď ťa bozkám bozkom smiechu

tvoja blúzka..
.. rýchlosť blesku

roztrhnuté kvety viery
moje srdce na tanieri
zaprášené staré dlane
stále čakám čo sa stane

svet sa so mnou stále točí
a to všetko..
všetko pre tvoje oči